Minister Opstelten noemt de Facebookrellen in Haren een ‘wake up call’. Niet alleen voor gemeenten, politie en Openbaar Ministerie, maar voor de gehele samenleving. Hierdoor is de alertheid voor dreigingen van grootschalige openbare ordeproblematiek in de rest van het land vergroot.

Opstelten concludeert in zijn reactie op het rapport van de commissie die onderzoek deed, dat het nu zaak is om professionaliteit verder uit te bouwen en de expertise te delen. Vooral de dynamiek van de sociale media en het overmatig gebruik van alcohol zijn maatschappelijke verschijnselen, waarbij politie, OM en gemeente steeds opnieuw moeten bezien of de aanpak actueel is, of er nog op de juiste manier wordt geoefend en hoe consequente handhaving wordt gerealiseerd.

Minister Opstelten gunt jongeren van harte de gegroeide feestcultuur en You Only Live Once (YOLO), tot dit ontspoort door alcoholmisbruik en drugs. Alcohol is een belangrijke risicofactor voor geweldpleging. Overmatig alcoholgebruik moet daarom worden tegengegaan, aldus de minister.

Download: Reactie op de bevindingen van de Commissie Haren (pdf)

Onderwerpen