Op vrijdag 25 april presenteert het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Amsterdam-Noord de plannen voor de Amsterdam Dome, International Sports & Events Center. Het stadsdeel heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een indoortopsportcentrum met een capaciteit van 15.000 toeschouwers, waarbij de financiering en het eigendom grotendeels bij een private partij komen te liggen. De eindconclusie in het rapport luidt dat het mogelijk en haalbaar is om deze multifunctionele accommodatie te realiseren conform de uitgangspunten van de gemeente Amsterdam wat betreft gebruik, bouw, beheer en financiering. Voor de realisatie en exploitatie van de Amsterdam Dome is een consortium geselecteerd.

Onderwerpen