RIJSWIJK – Bijna vier jaar na de vuurwerkramp in Enschede is de discussie over opslag van vuurwerk in Nederland nog altijd een heikel punt. Hoewel vrijwel alle vuurwerkbedrijven inmiddels naar België of Duitsland zijn verkast, waar minder strenge regels gelden, laat de veiligheid volgens de branche nog steeds te wensen over. Vuurwerkhandelaren klagen steen en been en noemen de huidige regelgeving een complete chaos.

Vanaf volgende maand moeten handelaren zich houden aan de regels van het nieuwe Vuurwerkbesluit. Daarin staat onder meer dat zij vuurwerk zeker 800 meter buiten de bebouwde kom moeten opslaan. Bedrijven kregen de keuze: saneren of verkassen tegen een schadevergoeding. Het ministerie van VROM stelde eind 2002 voor twee centrale opslagplaatsen te realiseren: een in het Brabantse Ulicoten en een in de Kollumerwaard (Friesland).

De vuurwerkbranche vond dit voorstel niet acceptabel, omdat veel evenementen in het midden van het land plaatsvinden en handelaren dus te lange afstanden met het vuurwerk over de weg moesten afleggen. Dat levert gevaarlijke situaties op en brengt bovendien extra kosten met zich mee. Een centrale opslag in het midden van het land, in de Flevolandse gemeente Zeewolde, was volgens hen de ideale oplossing. \”De grond is beschikbaar, de boer was bereid mee te werken.\” Het ministerie van VROM eiste dat de branche een haalbaarheidsonderzoek deed, wat door te hoge kosten uiteindelijk niet uitvoerbaar bleek.

Gevolg is dat de circa tien resterende bedrijven de grens zijn overgegaan. \” Een schande\”, vindt G. Wagenvoort, voorzitter van de Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland (VEN). \”Het ministerie veegt zijn rommel op de stoep van de buren.\” Bovendien moeten handelaren nu veel kilometers rijden naar een evenement, wat gevaar op de weg oplevert. \” We werken in Nederland, hebben ongeveer 3000 tot 4000 evenementen per jaar en willen daarom ook graag hier blijven.\”

Terug naar de optie Ulicoten en Kollumerwaard wil de VEN ook niet. \”Het duurt nog zeker een paar jaar voordat deze opslagplaatsen zijn gerealiseerd. En dan nog is het daarvandaan drie tot vier keer duurder dan vanuit Duitsland \”, aldus Wagenvoort.

Voorzitter F. Arntz van de branchevereniging PVPT (Professioneel Vuurwerk, Pyrotechniek en Toepassingen) vindt de huidige regels ook \”volstrekt waardeloos\”. Volgens hem had het Vuurwerkbesluit zoals dat er nu ligt, er nooit mogen komen. \”Het is natuurlijk waanzin dat mensen hun bedrijf moesten sluiten en dat we het vuurwerk nu vanuit het buitenland moeten aanslepen. Zolang het Vuurwerkbesluit niet wordt aangepast, is het vreselijk behelpen.\”

Arntz vindt het wel tijd om geen verwijten naar de overheid meer te maken. \” Dat stadium zijn we gepasseerd. Het besluit ligt er nu eenmaal zo en kan niet van vandaag op morgen worden gewijzigd. We moeten proberen positief vooruit te kijken en in gesprek blijven met de overheid.\” Hij pleit er wel voor de opslag van professioneel evenementenvuurwerk terug naar Nederland te brengen, en dan het liefst op drie locaties, in het noorden, midden en zuiden van het land.

Het ministerie van VROM vindt dat het wel meevalt met de onveilige situatie, die de branche schetst. Volgens een woordvoerster leiden de strengere regels wel degelijk tot meer veiligheid. \”Ik heb de indruk dat het met die extra kilometers over de weg wel meevalt. Het maakt niet veel uit of je nu in Enschede zit of vlak over de grens.\”

Op de vraag of het niet beter is om een centrale opslag in Nederland te hebben, oordeelt de woordvoerster dat de branche dit zelf heeft afgewezen. \” We hebben serieus onderhandeld over deze vuurwerkconcentratiegebieden, maar de eerste twee locaties waren geen optie voor de branche en Zeewolde hebben ze ook zelf afgeketst.\”

Minister Dekker van VROM liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat zij bereid is in de toekomst verder te praten over een vuurwerkconcentratiegebied, indien de branche daartoe in een later stadium alsnog het initiatief neemt.

VEN-voorzitter Wagenvoort weerspreekt het ministerie en betitelt het afgelopen jaar als \”het onveiligste ooit. Ik had verwacht dat het na de ramp in Enschede goed zou worden geregeld. Maar we zijn nu vier jaar na dato en het is nog nooit zo\’n chaos geweest. Het is wachten op de volgende klap en dan wijzen ze uiteindelijk weer met het vingertje naar ons.\”

Onderwerpen