Actualiteit: in 2014 zal een verbod doorgevoerd worden op de verstrekking van tabak aan jongeren van 16 en 17 jaar. Indien tabaksproducten verkocht worden, mag dat dus alleen geschieden aan personen van 18 jaar en ouder.

Korte geschiedenis: roken is altijd een onderdeel geweest van gastvrijheid. Tegelijkertijd is duidelijk dat roken ook? slecht voor de gezondheid is, zowel voor personen die zelf roken als voor personen eromheen. Op basis van verschillende stukken wetgeving is geprobeerd het roken tegen te gaan of te beperken. Gedurende enige tijd is een uitzondering geweest voor de horeca, zodat ook evenementenlocaties plekken bleven waar gerookt kon worden.

Dat is verleden tijd: in binnenlocaties mag niet gerookt worden, tenzij in aangewezen onderdelen van die locatie. Rookruimtes kunnen dus wel neergezet?worden, mits daar geen personeel in hoeft en mits bezoekers niet gedwongen worden door de rookruimte te lopen (bijvoorbeeld op weg naar een andere locatie).

De VVEM bepleit handhaafbaar?en uitvoerbaar beleid. Onze leden zetten zich in om rookverboden te handhaven.? Onze medewerkers spreken personen die roken op plaatsen waar dat niet mag aan. Bij de organisatie van evenementen wordt aandacht besteed aan de plaats waar eventueel?wel gerookt kan worden. ?

Onderwerpen