N.b. het volledige rapport is via info@vvem.nl te bestellen (per email). Hieronder volgt alleen de conclusie:

Conclusies Willem

Popzalen vallen onder artikel 11a lid 4 van de Tabakswet, tenzij ze gesubsidieerd worden door de overheid.
Dit laatste maakt het ?gevaarlijk?: ik heb geen regeling gezien met wat voor gedeeltelijke subsidie je hier al meetelt.
Daarom: gewoon stellen dat art. 11a lid 4 geldt en dat subsidie een volledige subsidie betekent.
Dit artikel is al ingevoerd en geldt nu al. Het is niet een van de uitzonderingen die voor 1 januari 2004 gelden (dat zijn namelijk onder andere de leden 1 en 2 van artikel 11a).

Inhoudelijk gaat het erom of deze zalen vallen binnen de in een Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen categorie?n. De AMVB die geldt (omdat er nog geen nieuwe is) is die van 28 december 1989. Daarna is er nog geen nieuwe verschenen.
In de AMVB van 1989 zijn de popzalen niet genoemd. Zij vallen ook niet onder de in de Welzijnswet 1994 aangehaalde categorie?n.

Dit betekent dat het wachten is op een plan van regering of parlement om een AMVB te maken of te wijzigen, waarin dan wellicht de uitbreiding tot popzalen/evenementenlocaties meegenomen zou kunnen worden.

Vooruitlopend daarop zal, net zoals de VNP haar uitzondering voor de popzalen heeft bedongen, de VVEM dat doen voor indoor-evenementenlocaties.

Tevens raad ik de VNP aan nog te ageren tegen artikel 11a lid 1: jullie kunnen zolang je geen rookverbod in je locatie hebt ook niet garanderen dat je werknemers geen rook zullen inademen. Dus ook hier (voor je werknemers) moet je een uitzondering aanvragen.

Willem Westermann 27 september 2002

Onderwerpen