13 juni 2007 – Controleurs van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gaan in de horeca voor de Arbeidsinspectie de Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet handhaven. Deze samenwerking tussen de Arbeidsinspectie (AI) en de VWA is gericht op beperking van de toezichtslast voor ondernemers in de horeca. Dit past binnen het programma Eenduidig Toezicht waarin samenwerkende rijksinspecties bouwen aan een efficiënter toezicht.

Veertien controleurs van de VWA zijn door de AI opgeleid. In de zomer van 2007 gaat het eerste inspectieproject ´vakantiewerk´ van start.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Arbeidstijdenwet (Atw) blijft bij de Arbeidsinspectie. De VWA is het eerste aanspreekpunt voor werkgevers en werknemers in de horeca voor de Arbowet en de Atw.

Onderwerpen