Na een lange periode van onenigheid over het te betalen tarief voor gebruik van Sena repertoire op dance events heeft de rechtbank in Den Haag op woensdag 2 oktober 2013 uitspraak gedaan over de voor dance events geldende tarieven. De dance organisatoren ontvingen het vonnis gematigd positief.

Voor hen lag de winst met name in de toepassing van het gelijkheidsbeginsel op indoor- en outdoor dance evenementen. De organisatoren wisten de rechter ervan te overtuigen dat er geen enkele rechtmatige grondslag is om een ander tarief te rekenen voor een dance evenement dat in een club wordt georganiseerd dan in de buitenlucht. Hieruit volgt de conclusie dat Sena in de periode 2004 tot en met 2013 het zogeheten discothekentarief had moeten toepassen en voor dance festivals geen hogere tarieven had mogen vragen.

Wel ging de Rechtbank mee in het verzoek van Sena om in de toekomst af te rekenen op basis van een percentage van de recette in plaats van ? zoals tot op heden – een bedrag per bezoeker.? De rechter oordeelde dat 1,5% van de recette billijk is (Sena wenste 3%). Wat de organisatoren betreft, verenigd in de VVEM, is dit onderwerp van komende onderhandelingen.

De Rechtbank staat het Sena verder toe uit te gaan van de algemene ervaringsregel dat tijdens dance events 70 % Sena repertoire wordt gebruikt, zonder dat Sena exact hoeft te weten (door monitoring) welke muziek ten gehore is gebracht. Dit is al jarenlang een gevoelig punt voor de organisatoren omdat Sena naar de mening van de dance organisaties daardoor niet weet aan wie ze de vergoeding moet uitkeren. Rechthebbenden kunnen zo vergoedingen mislopen omdat het werkelijke muziekgebruik niet gemeten en herkend wordt.

Sena is de instantie die in Nederland de naburige rechten int. Naburige rechten hebben uitsluitend betrekking op het afspelen van geluidsdragers (het draaien van tracks) en worden ge?nd om de makers van de muziek een vergoeding uit te kunnen betalen. De organisatoren van dance events zijn lid van de VVEM en onderhandelen collectief over de naburige rechten met Sena.?

Onderwerpen