DEN HAAG?-? De Eerste Kamer wil dat premier Mark Rutte dinsdagmiddag naar de senaat komt om te spreken over de verhoudingen tussen het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer.


Volgens SP-fractievoorzitter Tiny Kox blijkt uit de opstelling van het kabinet in de discussie rond de btw-verhoging voor podiumkunsten dat de mening van de Tweede Kamer boven die van de Eerste Kamer wordt gesteld. Hij spreekt van ?een nieuwe doctrine?.

De Eerste Kamer wil dat er wordt afgezien van de btw-verhoging op theater- en concertkaartjes per 1 januari, maar het kabinet ziet daarvoor geen ruimte wegens de verhoudingen in de Tweede Kamer. Volgens verantwoordelijk staatssecretaris Frans Weekers (Financi?n) is er de afgelopen tijd gezocht naar alternatieven, maar zijn die niet gevonden. Hij benadrukte dat de drie samenwerkende partijen, VVD, CDA en PVV zich allemaal in zo’n alternatief moeten kunnen vinden.

Dinsdagmiddag wordt het debat in de Eerste Kamer met Weekers over het belastingplan, waarin de btw-verhoging is opgenomen, voortgezet. Voor de stemmingen is er dan wat de senaat betreft nog een debat met Rutte over de onderlinge verhoudingen. Rutte viert nu wegens het kerstreces vakantie en minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie is waarnemend premier.

Het verzoek van de Eerste Kamer is inmiddels overgebracht aan Rutte en hij heeft het in beraad.

Onderwerpen