Arda Gerkens 
De Socialistische Partij wil dat de overheid meer geld uittrekt voor Nederlandse popmuziek. In de initiatiefnota Oorstrelend en Hartveroverend doet SP-kamerlid Arda Gerkens (foto) een aantal voorstellen om het Nederlandse popklimaat te verbeteren. Zij schrijft onder meer dat er een nieuw fonds moet komen voor de opnamen, promotie en marketing van cd’s en het maken van videoclips. MusicXport, het initiatief van het Popinstituut en Conamus om Nederlandse popmuziek in het buitenland te promoten, moet een vaste subsidie krijgen van 227.000 euro per jaar. De nota wordt vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.
Het stuk van de SP komt een week nadat staatssecretaris van Cultuur Medy Van der Laan bekendmaakte in deze cultuurperiode minder geld uit te trekken voor popmuziek. Het gevolg daarvan zal onder andere zijn dat MusicXport verdwijnt.  
De overheid geeft volgens Gerkens op dit moment jaarlijks 2,6 miljoen euro aan popmuziek uit, slechts 0,35 procent van het totale cultuurbudget. In het voorstel van Van der Laan wordt dit percentage in 2006 verder teruggebracht door het wegvallen van de subsidies voor het Amsterdam Dance Event, de Vereniging Nederlandse Poppodia en het Nationaal Popinstituut. Als het aan de staatssecretaris ligt verdwijnt in 2008 het Popinstituut helemaal. 
De SP wil dat het huidige bedrag voor popmuziek met 1,3 miljoen euro wordt verhoogd. Een groot deel van dit geld moet gaan naar een nieuw op te richten fonds voor Nederlandse producties, naar voorbeeld van het Canadese The Canada Music Fund. Gerkens wil verder dat de staatssecretaris afspraken maakt met 3FM over het draaien van een substantieel aandeel Nederlandse popmuziek. Ook de televisie moet meer aandacht aan Nederlandse pop besteden.  
Voor de buitenlandpromotie wil de SP dat er een vaste subsidie komt van 227.000 euro per jaar voor MusicXport. Daarnaast moet er een structurele toursupportregeling komen, waarin de staatssecretaris jaarlijks een vaste bijdrage van 150.000 euro stort. Volgens Gerkens kan dit in eerste instantie bij de definitieve vaststelling van de subsidie voor het Popinstituut. In de plannen van Van der Laan wordt de regeling Toursuppor echter volgend jaar overgedragen aan het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten (FAPK). “Met de fondsen voor MusicXport en Toursupport is een goed begin gemaakt met het buiten Nederland promoten van de Nederlandse popmuziek”, schrijft Gerkens. “Helaas zijn beide fondsen slachtoffer geworden van de laatste bezuinigingsronde.” 
De SP wacht nu op een reactie van staatssecretaris Van de Laan. Daarna zal de Tweede Kamer over de initiatiefnota debatteren

Onderwerpen