De VVEM volgt nadrukkelijk de ontwikkelingen op dit gebied.

Internationaal

De internationale normen die bestaan voor dit onderwerp worden deels naar Nederland vertaald. De branche heeft eigen normen gemaakt, waaronder de NEN 8020-50 en NEN 8020-51. Podiumconstructies werden meestal beoordeeld op basis van de Europese norm 13814. Momenteel wordt gewerkt? aan een aparte internationale norm voor dit onderwerp.

Nationaal

We verwijzen ten eerste naar de reeds hierboven genoemde NEN-normen.

Vervolgens verwijzen we graag naar het?in 2015 door de COBc, mede in samenwerking met de VVEM, opgestelde document, dat werk maakt van een passende beoordeling van een tijdelijke constructie op een (meestal tijdelijke) locatie.?U?vindt dat?HIER.

 

Onderwerpen