De VVEM- en haar leden- hebben nadrukkelijk belangstelling voor subsidies die passen bij de branchevereniging of de bedrijven die daarbij zitten. Op verzoek van bestuur en leden heeft Willem Westermann in 2004 een inventarisatie gemaakt. Deze is voor leden verkrijgbaar via willem@vvem.nl

Onderwerpen