De vierde editie van het Nationaal Evenementen Symposium op woensdag 19 november in de Amsterdam ArenA is zeer succesvol verlopen. Het symposium trok bijna driehonderd deelnemers. Zij waren getuige van een inhoudelijk sterk programma rond de veiligheid van evenementen anno 2014. De plenaire sessies stonden onder leiding van Jan Douwe Kroeske, daarnaast was er keuze uit een tiental deelsessies en workshops. Hieronder enkele hoofdpunten.

‘Veiligheid bezoeker gaat boven alles’
‘De veiligheid van de bezoeker gaat boven alles’ was de meest gehoorde uitspraak, of het nu over monstertrucks, over drugs of over het evacueren van een evenemententerrein gaat. Maar hoe waarborg je die veiligheid? Wat werkt het beste in de praktijk? Daarover verschillen de meningen en dat is ook logisch. De burgemeester heeft een andere rol dan de festivaldirecteur. De politie kijkt met andere ogen naar crowd management dan de organisator en de beveiliger. Maar op het moment dat al deze partijen vanuit hun specifieke expertise bij elkaar gaan zitten, dan ontstaan er nieuwe inzichten en blijkt men elkaar te kunnen vinden. Dat was duidelijk aan het eind van de dag: we kunnen echte winst behalen als alle betrokkenen met elkaar in overleg blijven, als we tot goede afstemming komen tussen publieke en private partijen, als we op een open en slimme manier in discussie gaan en kennis delen, zowel in de voorbereiding als tijdens het evenement en in de evaluatie achteraf.

Celebrate Safe!
Tijdens NES2014 werd de campagne Celebrate Safe! gelanceerd door Duncan Stutterheim (ID&T) en Sjoerd Wynia (Club Air, The Good Guyz). Alle grote dance festivals ondersteunen de campagne en stellen zich hiermee proactief op. Zij geven hun publiek tips om veilig uit te gaan en voorlichting over de risico’s van drank en drugsgebruik. De boodschap: feesten is fantastisch, maar zorg wel dat je heelhuids en gezond weer thuiskomt!?

Intern rapport Pinkpop 2014
Pinkpop werd deze zomer getroffen door noodweer. Tijdens NES2104 overhandigde festivaldirecteur Jan Smeets het interne evaluatierapport aan burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf. Enkele conclusies: zorg voor scheiding tussen calamiteitenorganisatie en festivalorganisatie. Zoek oplossingen voor haperende (tele)communicatie. En haal het gevaar van ‘sleetsheid’ uit je organisatie.

I Love My Ears
Ruben Brouwer (Mojo Concerts) presenteerde de campagne I Love My Ears, bedoeld om de bezoekers voor te lichten over het risico op gehoorschade door hard geluid. Begin dit jaar is hierover een convenant gesloten tussen evenementen, festivals, poppodia en het Ministerie van VWS. Het convenant loopt tot 2016 en wordt momenteel door de sector ge?mplementeerd.

Monstertrucks en gemotoriseerde evenementen
Naar aanleiding van het tragische ongeluk in Haaksbergen werd gesproken over de veiligheid van gemotoriseerde evenementen. Ervaringsdeskundigen Ronnie Degen (organisator Zwarte Cross) en H?rald van de Bunt (GelreDome, onder andere Monsterjam) gaven uitgebreid toelichting hoe de veiligheid gewaarborgd wordt: intensieve technische keuring van de voertuigen, testen van de voertuigen zonder publiek, uitzetten van een veilig parcours, publiek op afstand houden, veilige opslag van de brandstof, enzovoort.?

www.nes2014.nl

?

Onderwerpen