Update 30 november 2021.

Zie voor informatie de pagina bij het Fonds Podiumkunsten HIER.

Eerste versie van de regeling: vanwege de 75% capaciteitsbeperking, evenementen tot en met 12 november 2021

Voor evenementen die door de nu nog geldende maatregelen niet op volledige capaciteit kunnen doorgaan biedt het kabinet een tegemoetkoming. De regeling is bedoeld voor activiteiten die binnen plaatsvinden en waarbij ten minste een deel van de bezoekers geen vaste zitplaats heeft. Voor de regeling gelden de volgende uitgangspunten:

• De regeling geldt voor professionele organisatoren.
• Het gaat om evenementen waar een culturele component centraal staat.
• Zalen en evenementen met de vergunde capaciteit van ten minste 300 personen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming.
• De toegestane capaciteit vanaf 25 september van een zaal of evenement wordt berekend op 75% van de vergunde capaciteit.
• Mocht een evenement meer dan 75% van de hierboven genoemde capaciteit hebben verkocht, dan kan de organisator een aanvraag voor een tegemoetkoming doen. (Uitwerking zoals in wandelgangen benoemd: Mocht een evenement meer dan 75% van de hierboven genoemde capaciteit (kunnen) verkopen, dan kan de organisator een aanvraag voor een tegemoetkoming van de resterende 25% doen.)
• De tegemoetkoming bestaat uit het vergoeden van de niet-verkochte kaartjes tot 100% van de capaciteit.
• De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en geldt met terugwerkende kracht vanaf 25 september.

Zie voor alle gegevens en de publicaties HIER .

Nieuws
Het leek alsof een ongeplaceerd evenement binnen met 100% capaciteit verboden was vanaf 25 september. Het is net anders uitgelegd, waardoor de suppletieregeling kan gelden voor deze evenementen en niet de TRSEC kan worden ingeroepen.

 

Onderwerpen