Kabinet wil toezichtlast met kwart verminderen

Het kabinet wil de last van inspecties met een kwart verminderen. Daarvoor wordt binnenkort het project Eenduidig Toezicht opgericht. De gelijknamige taskforce waarin ook MKB-Nederland participeert, is op 3 juli van start gegaan. Onnodige toezichtlast moet worden voorkomen dan wel weggenomen.

Vanwege de val van het kabinet Balkenende II is de formele behandeling van het project in de ministerraad uitgesteld tot medio augustus, maar vooruitlopend daarop is de taskforce al van start gegaan. Uitgangspunt is het wegnemen van onnodige toezichtlast met gemiddeld 25 procent per domein, verbeteren van het toezicht zelf en het bieden van helderheid over het toezicht naar bedrijven en instellingen toe. Bedrijven en instellingen krijgen dus te maken met toezicht vanuit één aanspreekpunt dat op één – voorspelbare – manier het toezicht organiseert en in de praktijk optreedt als één toezichthouder. Er is gestart met de ontwikkeling van vier frontoffices: horeca, kinderopvang, ziekenhuizen en landbouw. Andere domeinen met veel mkb-bedrijven en waar het toezicht meer eenduidigheid behoeft, zullen spoedig volgen. Voorbeelden daarvoor zijn recreatie, metaal, Schiphol, vleesketen en wegtransport.
MKB-Nederland ondersteunt het project, maar is sceptisch over de betrokkenheid van lokale inspecties. Veel mkb-branches hebben juist daarmee te maken. Succes van dit project hangt – wat MKB-Nederland betreft – af van (verplichte) deelname van deze inspecties in de hier bovengenoemde frontoffices. Ook vindt de koepelorganisatie dat het project moet beginnen met in kaart te brengen welke inspecties er zijn, hoe zij bestuurlijk-juridisch zijn ingebed en wat en wie zij controleren. Niemand heeft dit overzicht, ook de rijksoverheid niet.

De Tweede Kamer stemde in februari van dit jaar in met een motie van VVD’er Aptroot, waarin werd gevraagd om de oprichting van één inspectie- en controledienst per 1 januari 2009. Naar aanleiding daarvan is het kabinet het project Eenduidig Toezicht gestart. Het functioneren van de inspecties moet structureel beter, zo is de wens. De essentie van de kabinetsplannen is dat – gegeven de noodzaak van toezicht – bij het uitoefenen ervan wordt geredeneerd vanuit het bedrijf of de instelling. Een bedrijf mag niet nodeloos last hebben van toezicht door de overheid. En die last wordt niet altijd veroorzaakt door organisatorische versnippering, ook te veel controle op details wekt ergernis op. Het kabinet zal de rijksinspectiediensten de opdracht geven om mkb-bedrijven in de regel maximaal twee maal per jaar te controleren.

In september wordt een nieuwe lijst met te verbeteren domeinen vastgesteld. Branches die veel toezichtlast ervaren en in aanmerking willen komen voor een frontoffice kunnen dit melden aan het secretariaat. Wel wordt van deze branches een grote mate van betrokkenheid verwacht.

Onderwerpen