De Belastingdienst richt zich dit jaar op ondernemers op grote evenementen in Amsterdam. Denk hierbij aan handelaren, discjockeys / artiesten, horeca- en kermisexploitanten.

Enkele onderwerpen waaraan de Belastingdienst aandacht schenkt:

-?????? Identificatieplicht van de ondernemer en medewerkers

-?????? Geregistreerd ondernemerschap

-?????? Dienstbetrekking

-?????? Omzetverantwoording bij contante geldstromen

-?????? Het voldoen aan de administratie- en bewaarplicht

Informatie over deze onderwerpen vindt u op www.belastingdienst.nl? .

?

Hoe:

De Belastingdienst is op evenementen zichtbaar aanwezig als dienstverlener en handhaver. Tijdens de waarnemingen ter plaatse wordt met name gekeken naar de aard en omvang van de handelsactiviteiten en aanwezige personeelsleden. Als een medewerker van de Belastingdienst aan de ondernemer een vraag stelt, dan wordt altijd een legitimatiebewijs getoond. De Belastingdienst houdt uiteraard rekening met het feit dat de verkoop of de dienst dan wel het optreden gewoon door moet kunnen gaan. Ook zal het publiek geen hinder van de aanwezigheid van de Belastingdienst ondervinden.

Samenwerking:

De Belastingdienst heeft vooraf contact gehad met de gemeente Amsterdam en verschillende organisatiebureaus. Hierdoor heeft de Belastingdienst zicht op de evenementen die dit jaar in Amsterdam plaatsvinden en de ondernemers en artiesten die tijdens de evenementen aanwezig zijn.

Contact:

Heeft u vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met? Leo Weijers van de Belastingdienst (tel. 020-6876677).???

Onderwerpen