Er wordt wel eens gedacht dat er geen regelgeving voor tribunes bestaat.

Dat is onjuist. Wordt een permanente tribune neergezet, dan zal deze waarschijnlijk moeten voldoen aan het Bouwbesluit en de normenserie 13.200. Praten we over tijdelijke tribunes, de kan het best meteen gekeken worden in de normenserie NEN-EN 13.200. Een van de normen uit deze serie betreft de tijdelijke tribune.Zie HIER.

De VVEM is bezig tijdelijke constructies beter te beschrijven en aan te geven waar naar gekeken moet worden. Heeft u hier belangstelling voor, bericht ons dan via contact.

Onderwerpen