De hoofdstad had in totaal 6,7 miljoen euro uitgetrokken voor het nationale feest. Na aftrek van bijdragen uit rijk en provincie en sponsorgelden bleef de teller steken op 4,6 miljoen.

Het college van burgemeester en wethouders is bijzonder te spreken over het verloop van de dag waarop Willem-Alexander in Amsterdam het koningschap overnam van zijn moeder en de normale koninginnedagfeesten werden gevierd. ?Een belangrijk nieuw inzicht is dat veiligheid gerealiseerd kan worden door het organiseren van meer feestelijkheden. Door te vari?ren in de programmering, bezoekersprofielen en openingstijden, het aanbieden van extra evenementen, te sturen op mobiliteit en gerichte publiekscommunicatie was het mogelijk om de troonswisseling en Koninginnedag gelijktijdig te vieren.?

Onderwerpen