20 maart 2006 – Buitenlandse topartiesten kunnen voortaan sneller en soepeler in Nederlandse theaters werken. Het wordt werkgevers in de culturele sector makkelijker gemaakt om dansers en dirigenten, musici en musicalartiesten te contracteren uit landen waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt.

Dat heeft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten. Zijn collega Van der Laan van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had gevraagd om een versoepeling van de regels. Dat gebeurt op voorstel van werkgevers en werknemers in de culturele sector.

Tot nu toe moesten werkgevers in de culturele sector, net als werkgevers in andere sectoren, een tewerkstellingsvergunning aanvragen als ze artiesten voor langer dan vier weken over laten komen uit een land waarmee Nederland geen vrij verkeer van werknemers heeft. Vóór zo’n vergunning wordt verstrekt, door de Centra voor Werk en Inkomen, wordt onderzocht of er geen werkzoekende Nederlanders zijn die het werk kunnen doen. Dat laatste vinden werkgevers in de kunstensector soms lastig en ook overbodig. Vooral als ze zeker weten dat er in ons land geen geschikte vervangers te vinden zijn voor het vervullen van een specifieke artistieke rol.

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen en de internationale mobiliteit binnen de branche te bevorderen, heeft staatssecretaris Van Hoof besloten een uitzondering te maken voor toneel, theater, opera, musical, klassieke muziek, dans en cultuurwerkplaatsen. De toppers van deze branches krijgen voortaan sneller en soepeler een tewerkstellingsvergunning, omdat het CWI niet meer hoeft te onderzoeken of er ook Nederlandse werkzoekenden voor de betrokken functie zijn. De loonstrookjes bepalen wie tot de top behoort. Zo geldt de nieuwe vrijstelling bijvoorbeeld alleen voor dirigenten die meer verdienen dan 4000 euro bruto per maand. De hoogte van deze bedragen zullen jaarlijks worden aangepast en zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de CAO’s voor de betrokken branches.

De regeling, die is gepubliceerd in de Staatscourant, is deze week in werking getreden.

Onderwerpen