Update 30 november 2021: deze regeling gaat niet door, is ingetrokken. De reden is dat de TVL-regeling ook voor het vierde kwartaal van 2021 is ingevoerd.

De regeling Vaste Lasten Nachtsluiting (VLN) 2021 is er voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 50% minder omzet hebben dan in het 4e kwartaal van 2019. Een voorwaarde is wel dat zij de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 én Q3 2021 kregen.

De VLN is bedoeld voor bedrijven. Iedere ondernemer die aan de voorwaarden van de VLN voldoet, kan subsidie aanvragen. Het streven is dat regeling wordt opengesteld in de tweede helft van november. Dit hangt af van verlenging van de mogelijkheid om steun voor 2021 in 2022 te verlenen op grond van het Europese staatssteunkader en van de goedkeuring van de Europese Commissie.

Omdat de VLN 2021 onder hetzelfde staatssteunkader valt als de TVL, geldt voor (een groep verbonden) ondernemingen dat zij tijdens de looptijd van het staatssteunkader niet meer dan € 1,8 miljoen aan TVL-subsidie mogen ontvangen. Het staatssteunkader loopt van maart 2020 tot en met 31 december 2021.

Per aanvraag geldt een maximaal subsidiebedrag van € 250.000,-

Verzwaarde controles en openbaarmaking subsidies: om het risico op misbruik en fraude tegen te gaan, zullen generieke verzwaarde controles worden ingezet bij steunbedragen van boven €20.000,-. Daarnaast zal gelden dat van bedrijven die steun aanvragen in de VLN alle subsidies die zijn verstrekt openbaar worden gemaakt.

 

Onderwerpen