Bijna alle vuurwerkimporteurs die donderdag zijn gecontroleerd door de VROM-Inspectie zijn in overtreding. De inspectie twijfelt bij tien van de twaalf bedrijven over de veiligheid van het vuurwerk dat er ligt opgeslagen. In een geval heeft zij een deel van de voorraad in beslag genomen, aldus het ministerie van Milieu.

De tien bedrijven konden geen of geldige schriftelijke verklaring van TNO overleggen waaruit blijkt dat de classificatie op het etiket van het vuurwerk de juiste is. In totaal bezocht de inspectie zeventien locaties. Zeven locaties, van vier bedrijven, zijn nog op slot omdat geen zekerheid is gegeven over de juiste classificatie, aldus VROM. \”Zolang de aard van het vuurwerk niet op juiste wijze is vastgesteld, blijven deze bedrijven dicht.\”

Op een van de locaties bleek 20 ton meer vuurwerk te zijn opgeslagen dan de milieuvergunning toestond. Tevens was een deel ervan zo slecht verpakt dat ook hier het veiligheidsrisico te groot werd geacht. Om die reden heeft de officier van justitie in totaal 30 ton direct in beslag laten nemen. Op een andere locatie vond de inspectie 11 ton verkeerd verpakt vuurwerk. Zij heeft aan de provincie gevraagd hier bestuursrechtelijk tegen op te treden en het vuurwerk te laten afvoeren. Op een aantal locaties gaat de inspectie vrijdag verder.

Voorzitter W. Heijboer van de Branchevereniging Consumentenvuurwerk Nederland (BCN) is geschrokken van het hoge aantal bedrijven dat in overtreding was. Hij kan niet precies verklaren hoe dat komt. \”Het gaat om de manier van verpakken. De meesten doen dat wel goed, maar willen niet mee doen met een controle door TNO. Waarom? Misschien vanwege het geld\”, aldus Heijboer.

VROM voerde de controles uit in samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincies.

Onderwerpen