Voor grote tenten waarin veel mensen samenkomen zijn Europese veiligheidsafspraken gemaakt. De veiligheid van zulke tenten is van levensbelang. Voorkomen moet bijvoorbeeld worden dat een tent instort bij stevige wind, of in brand vliegt. De afspraken zijn vastgelegd in de Europese norm NEN-EN 13782. NEN, het centrum van normalisatie, heeft de norm gepubliceerd.

De nieuwe norm stelt eisen aan de constructie en beproeving van grotere tenten. Deze tenten worden onder meer gebruikt als circustent en voor muziekuitvoeringen, feesten, markten en andere manifestaties. Bij dergelijke evenementen kunnen zich veel personen in zo’n tent bevinden. Veiligheid met betrekking tot windbelasting en brandgevaar is dan van levensbelang.
De norm geldt ook voor andere overkappingsconstructies van tentmateriaal. Kampeertenten en voortenten van caravans vallen niet onder deze norm; daarvoor bestaan afzonderlijke normen.

In de norm is vooral aandacht voor de stabiliteit onder invloed van windbelasting en zwaartekracht, de verankering aan de bodem en aan het toe te passen tentmateriaal. In een informatieve bijlage wordt verwezen naar Europese en nationale normen voor vaststelling van het brandgedrag van textiele materialen. In een andere informatieve bijlage staan aanbevelingen voor het gebruik van de tenten. De norm geeft ook aan wanneer het bijhouden van een logboek is vereist en welke gegevens in dat logboek moeten bewaard.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces voor tenten: ir. Job Landré, telefoon (015) 2 690 179, e-mail: job.landre@nen.nl.

Onderwerpen