Gert Jan Brouwer (Frontline Rigging, bestuurslid VVEM) gaf tijdens de vakbeurs CUE een lezing over ‘continuering en veiligheid bij reeds in bedrijf gestelde podiumtechnische installaties’. Aanleiding is de onduidelijkheid die bestaat over de eisen die je aan oudere, al langer in gebruik zijnde hijs- en hefinstallaties moet stellen. Wanneer moet je die nu wel of niet aanpassen aan nieuwe normen of technische mogelijkheden?

Over dubbele remmen en SIL3 hoorde je tien jaar geleden niemand, nu lijkt het soms of bestaande installaties onveilig zijn als ze niet aan de allerlaatste normen en eisen voldoen. Dat is veel te kort door de bocht, stelde Gert Jan Brouwer. Hij vergeleek het met auto’s. Met een old timer mag je echt nog steeds de weg op, ook al heeft die geen ABS en stuurbekrachtiging. Als hij technisch maar in orde is en als je er geen andere dingen mee doet dan waarvoor hij oorspronkelijk gemaakt en bedoeld is.

Gert Jan Brouwer is voorzitter van de werkgroep BOEH die zich over dit onderwerp buigt en die gevormd is op initiatief van VPT en VSCD. In de werkgroep zijn alle partijen vertegenwoordigd: de gebruikers, de eigenaren van de installaties, fabrikanten, adviseurs, het Lifinstituut en T?V Nederland. Zij schrijven een “consensusdocument” gebaseerd op de minimale wettelijke eisen waaraan voldaan moet zijn – het document beschrijft niet “wat allemaal zou kunnen” maar “wat moet” als het om bestaande hijs- en hefinstallaties gaat.

Dit is een vervolg op het BICKT document waarin afspraken staan over ingebruikname, inspectie en onderhoud van podiumtechnische installaties. De werkgroep BOEH verwacht het document in 2014 voor te kunnen leggen aan de branche voor commentaar.

Onderwerpen