06 mei 2008 - Verkopers van voedsel hebben hun zaakjes steeds beter voor elkaar op vrijmarkten en festivals. De verkoop van drank aan jongeren blijft een punt van zorg. Dat concludeert de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) op basis van de controles die zij uitvoerde tijdens Koninginnedag en bevrijdingsfestivals.

De VWA constateert een toegenomen professionaliteit en meer besef van hygiëne bij kramen waar eten en drinken verkocht wordt. Ook het relatief slechte weer met lage buitentemperaturen op Koninginnedag zorgde voor een daling van het percentage overtredingen. Deelde de VWA in 2007 nog bij zo’n tien procent van de inspecties een waarschuwing of boete uit, dit jaar was slechts in iets meer dan vijf procent sprake van een overtreding.

 

Op het gebied van de Drank- en Horecawet was wel een stijging van het aantal overtredingen te zien. Deze stijging is toe te schrijven aan de meer gerichte controles die de VWA uitvoerde. Vooral bij de verkoop van drank aan jongeren onder de zestien jaar gingen organisaties de fout in. Werd vorig jaar nog bij een kleine vijftien procent van de inspecties een zogenaamde maatregel getroffen, dit jaar was dat percentage gestegen tot bijna twintig procent.

Op basis van ervaringen van voorgaande jaren werd vooral gecontroleerd waar overtredingen te verwachten waren. Bij ondernemers die al eerder beboet waren door de VWA was een verbetering te zien: een systeem van polsbandjes in combinatie met leeftijdsidentificatie en een goede instructie aan het personeel leidde in veel gevallen tot een inspectie zonder maatregelen.

Onderwerpen