Bijna twintig nieuwe leden hebben zich bij de VVEM aangemeld in iets meer dan een jaar. Een mooi resultaat, zeker in een tijd van economische tegenwind waarin niet alleen veel bedrijven maar ook verenigingen in zwaar weer zitten. Hoe kan het dat de VVEM juist nu blijft groeien? Voor enkele nieuwe leden speelt financieel voordeel een rol. De VVEM heeft met Buma/Stemra een contract gesloten waardoor dance leden profiteren van een collectiviteitskorting. Dat heeft enkele bedrijven over de drempel geholpen. Maar volgens directeur Hans Ligtermoet is dat een kleine minderheid van de nieuwe leden. Hij verklaart de ledenaanwas vooral uit de sterke inhoudelijke aanwezigheid van de VVEM in de sector, in combinatie met het actief benaderen van potenti?le leden.

Zichtbaar geworden
“Ik denk in zijn algemeenheid dat we als VVEM afgelopen jaar beter zichtbaar zijn geworden,” zegt Hans Ligtermoet. “Dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Sinds vorig jaar hebben we ons sterk geprofileerd tijdens beurzen en events. Potenti?le leden benaderen we daar actief, zonder druk uit te oefenen, want dat werkt niet. Maar als je iemand persoonlijk hebt gesproken, dan werkt dat door als die persoon de VVEM vervolgens in het nieuws ziet met onderwerpen die ertoe doen: de presentatie van de eerste betrouwbare branchecijfers, het Nationaal Evenementen Symposium, het contract met Buma/Stemra, en onlangs nog het gehoorconvenant dat we hebben gesloten met het ministerie van VWS.”

Leden werven leden
Daarnaast ziet hij dat leden ook nieuwe leden werven. “De leden ervaren de echte meerwaarde van de vereniging. Als zij tegen iemand zeggen: ‘ik ben lid van die club, dat zou jij ook moeten doen’, dan heeft dat zijn effect.” Uiteindelijk is de ledenaanwas een optelsom van al die factoren. “De activiteiten, de zichtbaarheid van de vereniging in de sector, het persoonlijke contact, de aanbevelingen van de leden, dat versterkt elkaar allemaal en vergemakkelijkt de stap om lid te worden.”

Onderwerpen