Vertrouwen in Jaarbeurs opgezegd
Door Ton van den Berg

UTRECHT – De Utrechtse burgemeester A. Brouwer gaat vergunningen voor grote binnenevenementen verplicht stellen. Daarmee wil ze voorkomen dat de Jaarbeurs zonder overleg met de politie en gemeente dancefeesten toestaat voor meer dan 20.000 bezoekers. Brouwer zegt tot de maatregel te moeten overgaan omdat het vertrouwen in de Jaarbeurs weg is.
Volgens de burgemeester is de Jaarbeurs met dance-organisator ID&T een contract aangegaan voor een dansevenement met 40.000 bezoekers terwijl bekend was dat een maximum van 20.000 is toegestaan. Brouwer verwijt de Jaarbeurs dat de \’driehoek\’ (politie, justitie en burgemeester) veel te laat is ingelicht over de plannen om Trance Energy 2002 (dat op 16 februari plaatsvindt) uit te breiden.

Pas in januari vernam de driehoek van de plannen en vaardigde de burgemeester een verbod uit. Dat werd door de rechter in een kort geding ongedaan gemaakt met de toevoeging dat het evenement toestemming krijgt voor 30.000 bezoekers.

In de raadscommissie algemene zaken en veiligheid kreeg de burgemeester, hoewel de politiek haar steunt in een strakkere opstelling, dinsdagmiddag veel kritiek te verstouwen. Volgens Leefbaar Utrecht zijn er door de gemeente \’cruciale fouten gemaakt\’ en het CDA zei dat de rechter van het Utrechtse beleid \’gehakt had gemaakt\’. De SP verweet de politie en gemeente een laissez-faire houding. De raadscommissie vond het slecht dat in het overleg met de Jaarbeurs en ID&T geen grenzen zijn gesteld aan de bezoekersaantallen. Maar Brouwer zag geen reden de hand in eigen boezem te steken. Ze zegt dat met de Jaarbeurs goede afspraken zijn gemaakt naar aanleiding van ordeverstoringen rond het evenement Mysteryland in 1998. Toen is vastgesteld dat 20.000 bezoekers het maximum is. Het kan tot 25.000 bezoekers als er extra maatregelen worden genomen en het eerst wordt gemeld bij de chef van politiedistrict Marco Polo.

Die afspraken zijn genegeerd en Brouwer noemt het onacceptabel dat de Jaarbeurs zich niet heeft gehouden aan het in 1998 opgelegde beleid. Een wijkagent heeft, zegt de burgemeester, in het geval van Trance Energy 2002 in september vorig jaar gewezen op de afspraken. Brouwer zegt dat de Jaarbeurs dit ook toegeeft, maar de schuld legt bij medewerkers die niet op de hoogte zouden zijn geweest.

Jaarbeurs-directeur P. Rosier zegt zich liever van commentaar te onthouden. “Hoe meer er hierover gezegd wordt, hoe meer er uit zijn verband wordt gehaald.” De Jaarbeurs wacht af wat het resultaat is van de hoorzitting die maandag heeft plaatsgevonden. “Het belangrijkste is dat iedereen z\’n eigen verantwoordelijkheid neemt en dat de orde en veiligheid gehandhaafd wordt zodat het een leuk feestje wordt. Dat moeten we met alle partijen – Jaarbeurs, gemeente en ID&T – kunnen waarborgen.”

Het ontbreken van een vergunningensysteem voor grote binnenevenementen is volgens Brouwer een \’gat in de regelgeving\’. Ze komt snel met een reparatievoorstel. Het was voor haar het enige punt waarop ze de rechter gelijk wilde geven. Die had vorige maand gesteld dat de gemeente niet hard kon maken waarom Trance Energy een gevaar voor de openbare orde zou zijn.

Het evenement kost volgens Brouwer een politiebegeleiding van 100 mensen. Hierdoor is het toezicht elders in de stad een probleem. De burgemeester zegt nog steeds verbijsterd te zijn over het feit dat de rechter in haar beoordeling niet heeft meegenomen dat de inzet van zoveel politie consequenties heeft voor de rest van de stad.

Onderwerpen