?
Kentekenplaten
Er is speciale aandacht voor de zichtbaarheid van kentekenplaten. Deze worden soms al dan niet opzettelijk zodanig gemonteerd dat ze slecht leesbaar zijn. De boete voor een verkeerd gemonteerde plaat bedraagt tenminste 120 euro.

Samenwerking politiekorpsen
De verkeershandhavingsteams en de verkeerspolitie van het KLPD staan met elkaar in verbinding. Er wordt regelmatig informatie uitgewisseld over de verkeersstromen, routes die groepen motorrijders nemen en gedrag dat ze op de weg vertonen. Met deze manier van werken zet de politie in op verkeersveilige dagen rond de TT Assen.