Evenementenbeveiligingsbranche biedt duidelijkheid

Op donderdag 1 december 2005 was het eindelijk zover. Voor de tweede keer organiseerde de Vereniging van Beveiligingsorganisaties voor Evenementen een seminar “Evenement en Veiligheid. Het seminar vond plaats in de Rotterdamse Kuip.

Alvorens met het serieuze gedeelte te starten hadden de bezoekers de mogelijkheid voor een lunch, die werd opgeluisterd door het cabaretduo Van Houts en De Ket. Veel bezoekers hadden zich dan ook voor de lunch aangemeld. Het cabaretduo heeft een zeer goede show gegeven voor de ruim 80 aanwezige lunch-gasten.

Na de lunch heette Bert van Horck, voorzitter van de VBE, de 115 aanwezige bezoekers welkom op het seminar “Evenement en Veiligheid”. Er waren veel belangrijke partijen voor de branche vertegenwoordigd; het Ministerie van Justitie, afdelingen Bijzondere Wetten van diverse politieregio’s, gemeenten, opleidingsinstituten, beveiligingsorganisaties, brandweer, de Tweede Kamer, bedrijven werkzaam in de evenementenbranche en andere belangrijke partijen.

De aanwezigen werden door de Bert van Horck meegenomen door de historie van de VBE met als eindpunt het seminar “Evenement en Veiligheid”. Kortom, waar is de VBE begonnen en waar staat de VBE nu!

De VBE staat voor kwaliteit en professionaliteit en liet dit blijken door middel van de feestelijke uitreiking van de eerste deelcertificaten voor de opleiding Event Security Officer. Dit waren de eerste deelcertificaten die werden uitgereikt aan deelnemers van de opleiding Event Security Officer.

Evenementenbeveiliging is een apart soort beveiliging en daarom heeft de VBE ook haar eigen CAO; de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de evenementenbeveiliging. Gerrit IJzermans, CAO-coördinator van de vakbond LBV ( Landelijke Belangen Vereniging), ging dieper in op de CAO voor de evenementenbeveiliging en het belang van het opleiden van werknemers.

Kwaliteit is vast te leggen door bijvoorbeeld een NEN-normering. Een presentatie, gegeven door Willem Westermann„ over de NTA 8020-30„ Evenementenbeveiliging en Publieksveiligheidsdiensten, liet nog duidelijker zien dat de VBE deze kwaliteit in huis heeft. De VBE is de uitdaging is aangegaan door de VBE denkwijze over kwaliteit en professionaliteit vast te leggen in deze NTA 8020-30.

Gerard van Duykeren creëerde met een presentatie over het eigen opleidingsfonds van de VBE, de Stichting Opleidingsfonds EvenementenBeveiligingsbranche (SOEB) en de opleiding Event Security Officer duidelijkheid en interesse bij de aanwezige bezoekers. Niet alleen het verleden werd besproken maar ook de toekomstvisie van de stichting.

De leden van de VBE zijn niet alleen werkzaam in de evenementenbeveiliging. Een aantal leden van de VBE is ook werkzaam binnen de horecabeveiliging en streeft ook op dit gebied naar kwaliteit. Jim van Huizen, lid van de VBE, ging dieper in op deze tak van beveiliging. In zijn verhaal liet hij duidelijk blijken dat er behoefte is aan horecabeveiligers in plaats van horecaportiers.

Het seminar werd afgesloten met de toekomstvisie van de VBE, namelijk het certificeren van de evenementenbeveiligingsbedrijven. Bert van Hork gaf de voordelen aan van certificering en ook de toekomstvisie van de VBE op certificering. Na afloop vond er een borrel plaats waar alle bezoekers informeel met elkaar konden kennismaken en gedachten konden uitwisselen.

Onderwerpen