03-11-2010 -?Het rookverbod in kleine caf?s wordt versoepeld. In caf?s kleiner dan 70 m2, zonder personeel, wordt het rookverbod afgeschaft. Dit laat minister Edith Schippers, Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee geeft de minister invulling aan de afspraak hierover in het regeerakkoord.

De minister wil met de versoepeling een einde maken aan de discussie over roken in de horeca. De uitzondering geldt alleen voor kleine caf?s zonder personeel. Bij de ingang van de kroeg moet een bordje komen waaruit blijkt of er al dan niet wordt gerookt. In andere delen van de horeca, zoals restaurants, caf?s met personeel en discotheken blijft het rookverbod van kracht. Evenals in sportkantines. De handhaving wordt op dit rookvrije deel onverminderd voortgezet.

Volgens de minister geeft het nieuwe beleid helderheid: ?het rookverbod werkt in grote delen van de horeca goed en dat houden we zo. De consument krijgt meer keuzevrijheid en personeel in de horeca blijft beschermd tegen tabaksrook?.

Het Besluit uitvoering rookvrije werkplek zal met spoed worden aangepast. Daarop vooruitlopend heeft handhaving van het rookverbod in kleine caf?s zonder personeel geen prioriteit en worden opgelegde boetes voor deze groep ingetrokken. Alle lopende procedures voor alle andere zaken worden voortgezet, net als de handhaving.

?

?

Onderwerpen