Bij besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat vervalt per
1 januari 2006 de verzekeringsplicht in het besluit verkeersregelaars en het besluit verkeersbrigadiers.
Dit betekent niet dat de verkeersregelaars en brigadiers niet meer verzekerd hoeven te zijn, maar de verzekering dient voort te vloeien uit andere verzekeringen.

De Stichting Verkeersbrigadiers is door dit besluit overvallen.
Wij zullen begin 2006 onze site en de betreffende info hierop aanpassen. Personen of organisaties die al verzekeringen voor het jaar 2006 hebben afgesloten zullen per brief hierover in kennis worden gesteld en zal een passende oplossing worden geboden.  

Onderwerpen