De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op 31 mei – tot grote vreugde van MKB-Nederland – vergaande voorstellen tot verlichting van de Modelverordening APV gedaan, meer dan ze oorspronkelijk van plan was. Tal van voorstellen van MKB-Nederland, verwoord in de handreiking Ondernemersgerichte Algemeen Plaatselijke Verordening en de nota ‘Lokale vergunningen doorgelicht’ zijn nu geheel of gedeeltelijk overgenomen.

Een jaar geleden deed de koepel van gemeenten nog min of meer cosmetische voorstellen tot deregulering: het opnemen van drie vergunningen in de evenementenvergunning en tien vergunningen in de Omgevingsvergunning, waarmee zij claimde 30 procent van de lokale vergunningen te schrappen.

De nieuwe VNG-voorstellen:

 • Vergunningen in de model-APV worden in principe voor onbepaalde tijd geldig.
 • De vergunning voorwerpen op of aan de weg wordt geschrapt. Het gaat hier om bouwsteigers, stortcontainers, bloembakken, bankjes, terrassen en staande reclameborden. Jaarlijkse administratieve lasten: 1.119.205 euro.
 • De uitritvergunning wordt vervangen door een melding.
 • Een aantal ‘losse’ kleine vergunningen voor een evenement zijn inmiddels gebundeld in één evenementenvergunning. In de model-APV is een algemene regel opgenomen die kleine evenementen een vrijstelling van de vergunningplicht verleent.
 • De horeca-exploitatievergunning vervalt voor horeca in winkels (bijvoorbeeld bakkers), wordt voor onbepaalde tijd geldig en colleges van B&W krijgen de mogelijkheid om categorieën van horeca aan te wijzen waarvoor geen vergunning nodig is.
 • De vergunning voor alarminstallaties wordt geschrapt.
 • De exploitatievergunning seksinrichting wordt voor onbepaalde tijd geldig.
 • De kapvergunning wordt sterk vereenvoudigd door de vergunningplicht te beperken tot op een lijst aangewezen beschermingswaardige bomen.
 • De vergunningplicht voor reclame-uitingen wordt beperkt tot lichtreclames. Voor een grote meerderheid van gevelreclame is wel nog de bouwvergunning vereist, maar de extra reclamevergunning vervalt.
 • De ventvergunning wordt geschrapt.
 • De vergunning voor voorwerpen op of aan het water wordt vervangen door een melding.

Tot 1 januari 2008 zullen nog circa 130 modelverordeningen en regelingen worden doorgelicht door de Taskforce Vermindering Regeldruk Gemeenten, onder leiding van Jacques Wallage. Bovenstaande resultaten van de doorlichting model-APV stemmen wat dat betreft hoopvol. Het omarmen van deze voorstellen door 456 autonome gemeenten zal echter de continue aandacht blijven vergen van MKB-Nederland. 

Onderwerpen