29 juni 2010 DEN HAAG – De zogenoemde ‘voetbalwet’, die vandalisme en ernstige overlast bij allerlei evenementen moet tegengaan, lijkt het te gaan halen in de Eerste Kamer.

Uitgebreider bericht op: http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20100629/meerderheid_eerste_kamer_steunt

?

De VVD en de PvdA zijn voor, het CDA is niet afwijzend. Volgende week dinsdag wordt er gestemd, maar minister Ernst Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken, Justitie) zag het dinsdagavond tijdens de behandeling in de senaat al positief in. Hij hoopt dat de wet per 1 oktober van dit jaar in werking kan treden.

De SP speelt met de gedachte de voetbalwet het voordeel van de twijfel te gunnen, maar moet net als onder meer D66 en SGP eerst nog eens stevig praten met de eigen fractie.

Over de wet, die vorig jaar door de Tweede Kamer werd aangenomen, wordt al jaren gebakkeleid. De een vindt de wet niet ver genoeg gaan en dus niet zinvol, de ander vindt de wet weer te ver gaan. Er zijn zorgen over de privacy.

De nieuwe wet geeft onder meer burgemeesters extra bevoegdheden om preventief in te grijpen. Zij mogen straks een gebiedsverbod, een samenscholingsverbod, een meldplicht en een contactverbod opleggen. De minister stelde dat de wet ‘geen blanco cheque’ voor burgemeesters zal betekenen. Hij wil samen met de Vereniging Nederlandse gemeenten ook een circulaire met richtlijnen opstellen.

De KNVB ziet de wet graag komen. ”De bond heeft nog wel nadere wensen, maar wil het betere niet de vijand laten zijn van het goede”, aldus Hirsch Ballin.

? ANP?

Onderwerpen