De KNVB heeft een wetsvoorstel Voetbalevenementenwet opgesteld en aangeboden aan PvdA, VVD en CDA en alle overige betrokkenen.
  
Hierbij voerde de voetbalbond de afgelopen periode onder meer overleg met politieke partijen, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS en diverse wetgevingsjuristen.

Passende maatregelen

Ook is gesproken met politie en supportersorganisaties uit Engeland. Met het wetsvoorstel beoogt de KNVB dat er door justitie en politie passende maatregelen kunnen worden genomen tegen een relatief kleine groep hooligans die het voor de grote groep welwillende supporters verpesten. Door opname van onder meer een omgevingsverbod en meldplicht in het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering, wordt het mogelijk om veroordeelde hooligans ver van de stadions te houden. ,,Het document is volgens ons zeer werkbaar", aldus KNVB-directeur Henk Kesler. ,,Het is nu aan de politiek en de departementen om te scoren uit de gegeven voorzet. Wij zijn zelf immers geen wetgever."

Ruim tweehonderdduizend supporters zitten elke week op de tribunes. Jaarlijks bezoeken 6,5 miljoen mensen wedstrijden in het betaalde voetbal (Eredivisie, Jupiler League, vertegenwoordigend voetbal, play-offs, KNVB beker en Johan Cruijff Schaal). Slechts een fractie maakt zich structureel schuldig aan voetbalvandalisme. Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme schat hun aantal op 2.000 tot 2.500.

Onderzoek

Uit onderzoek, in opdracht van het ministerie van VWS, blijkt dat 72 procent van de vandalen rond voetbalwedstrijden criminele antecedenten heeft. Bij 77 procent is de kans sterk verhoogd op herhaling van een geweldsdelict. Het zijn in veel gevallen bekenden van de politie die op wedstrijddagen hun criminele gedrag voortzetten in en rond het stadion.

Teneinde problemen met hooligans te voorkomen worden veel maatregelen met een preventief karakter dwingend opgelegd. Deze zorgen er echter wel voor dat het voetbal een belangrijk gedeelte van haar aantrekkingskracht verliest voor de grote groep supporters die nooit problemen veroorzaken.

Het huidige beleid, gericht op de bestrijding van voetbalvandalisme, richt zich met name op de openbare orde handhaving (bestuurs- en civielrecht). Bij bestrijding van het gedrag van hooligans bij voetbalevenementen behoort het zwaartepunt echter juist bij het strafrecht te liggen. Een structurele regeling in het Wetboek van Strafrecht en in het Wetboek van Strafvordering is dan de meest logische en adequate oplossing in de aanpak van voetbalvandalisme. Het op kunnen leggen van een strafrechtelijk stadionverbod of een omgevingsverbod als afzonderlijke straf wordt door vele partijen gewenst. 

Het wetsvoorstel houdt in de kern de volgende aanpassingen in het Wetboek van Strafrecht dan wel het Wetboek van Strafvordering in:

Door het definiëren van ‘voetbalevenement’ worden niet alleen voetbalwedstrijden in het betaald voetbal onder de reikwijdte van de wet gebracht, maar ook daarmee samenhangende evenementen, zoals huldigingen;
Dit geldt ook voor strafbare gedragingen die voortkomen uit een vermeende identificatie met een bepaalde club uit het betaalde voetbal, zonder dat er een direct verband hoeft te bestaan met het plaatsvinden van een voetbalevenement;
Een algemene strafverhoging wordt geïntroduceerd voor het geval een delict verband houdt met een voetbalevenement;
Specifieke bijkomende straffen kunnen worden opgelegd, zoals een stadionverbod en een omgevingsverbod;
In combinatie met deze bijkomende straffen kan ook een meldplicht worden opgelegd;
Het Nederlandse strafrecht kan ook worden toegepast op Nederlanders die zich in het buitenland schuldig maken aan delicten die verband houden met een voetbalevenement;
Indien een stadionverbod of omgevingsverbod niet wordt nageleefd, kan vervangende hechtenis worden toegepast;
Het opzettelijk gooien van voorwerpen zonder geldige reden tijdens een voetbalevenement wordt strafbaar gesteld;
Er is een afwijkend regime voor jeugdigen opgesteld;
Door invoering van de Wet OM- afdoening (verwacht medio 2007) kan de officier van justitie strafbeschikkingen uitvaardigen. In de Voetbalevenementenwet is de mogelijkheid om een stadion- of omgevingsverbod met meldplicht als strafbeschikking uit te vaardigen specifiek opgenomen;
Als ingangsdatum van de Voetbalevenementenwet is beoogd 1 januari 2008.
Juridische maatregelen om voetbalvandalisme te bestrijden laten zich niet alleen vertalen tot het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. De voetbalevenementenwet dient onderdeel te zijn van de reeds bestaande ketenbenadering. Dit betekent dat partijen vooral vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een bijdrage aan de oplossing leveren. De mogelijkheden uit het civiel recht en het bestuursrecht zullen waar mogelijk tevens worden benut om ‘harde kern’ supporters aan te pakken. De meldplicht is vooral van belang voor recidivisten (circa 29%) en minder voor zogenaamde ‘first offenders’.

Draagvlak

,,De Voetbalevenementenwet als repressief slot op de deur is een gewenst en doeltreffend instrument. Het draagt bij aan het effectief opsporen en bestraffen van de kwaadwillende voetbalsupporters", zo stelt Kesler. ,,We weten dat er in de maatschappij steeds meer draagvlak is om de echte hooligans uit de stadionomgeving te weren. We hebben gemerkt dat dit draagvlak ook in de politiek aanwezig is. De heren Zijlstra (VVD) en Spekman (PvdA) hebben zich voorstander getoond van de wet en het CDA heeft zich bereid verklaard mee te werken. We laten het dossier dan ook met veel vertrouwen bij hen achter, maar blijven uiteraard bereid waar nodig deel te nemen aan verdere discussies. Het woord is nu echter eerst aan de politiek."  

Onderwerpen