Onderzoeksbureau KPMG heeft het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar de culturele en economische betekenis van dance in Nederland. De resultaten zijn opgetekend in een uitgebreid rapport en zijn op zijn minst verrassend te noemen. Het NRC Handelsblad zal vrijdag het rapport uitgebreid bespreken. In de komende uitgave van ID&T Magazine komen we (red.:ID&T) er uiteraard ook op terug. Wie geinteresseerd is in het rapport … (red.kan dit bij het secretariaat van de VVEM bestellen)

Onderwerpen