Wat verandert er?

Het Vuurwerkbesluit wijzigt:

 • De maximaal toegestane verkoophoeveelheid vuurwerk wordt verhoogd van 10 naar 25 kilo.
 • De maximaal toegestane hoeveelheid vuurwerk in de verkoopruimte wordt verhoogd van 250 naar 500 kilo.
 • De meldingsgrens voor opslag van consumentenvuurwerk wordt verhoogd van 1.000 naar 10.000 kilo. Vanaf 10.000 kilo moet u een omgevingsvergunning voor milieu aanvragen.
 • De meldingsgrens voor het afsteken van professioneel vuurwerk wordt verhoogd van 10 naar 20 kilo theatervuurwerk en van 100 naar 200 kilo consumentenvuurwerk (professioneel toegepast).
 • Een tweede bufferbewaarplaats wordt toegestaan.
 • Er komen eisen voor het afsteken van vuurwerk.
 • Er worden toepassingsvergunningen verleend door de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM).
 • Er komen extra bepalingen om de strafrechtelijke vervolging van de handel van illegaal, gevaarlijk vuurwerk te verbeteren.

Voor wie?

 • Bedrijven die omgaan met consumentenvuurwerk (bijvoorbeeld detailhandel)
 • Bedrijven die omgaan met professioneel vuurwerk
 • Importeurs van vuurwerk

Wanneer?

De wijziging gaat in per 1 juli 2012.

Onderwerpen