Tijdens Eurosonic Noorderslag ondertekende VVEM-directeur Hans Ligtermoet een overeenkomst met Buma/Stemra namens alle danceleden van de VVEM. Voor de auteursrechten van muziek die tijdens dance events wordt gedraaid, moeten de organistoren aan Buma/Stemra een vergoeding betalen. Door deze gezamenlijke overeenkomst profiteren de leden van een aanzienlijke korting op de afdracht.

Voor het gebruik van repertoire hebben de auteurs van de muziek (lang niet altijd dezelfde als de uitvoerende artiesten) recht op een vergoeding. Buma/Stemra is de partij? die deze vergoedingen int en vervolgens uitkeert aan de rechthebbende auteurs. Men hanteert daarbij een staffelkorting die gebaseerd is op volume. Hoe groter het volume, hoe meer korting. Door de gezamenlijke overeenkomst met Buma/Stemra vallen de danceleden van VVEM in de hoogst mogelijke categorie en krijgen ze een korting van 25 procent. Individueel zouden de meeste leden dit collectiviteitsvoordeel niet halen. De danceorganistoren leveren de gegevens over het gebruikte repertoire aan door middel van de fingerprinting techniek van DJ Monitor die muziek digitaal identificeert.

Voor meer informatie over de overeenkomst kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VVEM.

Voor leden (inloggen) komt de overeenkomst beschikbaar op de site.

Onderwerpen