Branchevereniging V.V.E.M. (Vereniging Van EvenementenMakers) heeft aan de Internationale Hogeschool NHTV in Breda de opdracht gegeven om te onderzoeken welke brancheverenigingen en andere initiatieven in andere Europese landen bestaan op het gebied van evenementen. Daarnaast wordt onderzocht waar zij zich mee bezig houden en of er een mogelijkheid tot samenwerking bestaat.
De VVEM neemt hiermee het initiatief tot internationale samenwerking in de evenementenbranche.
Het doel is om internationaal eenduidige regelgeving van de grond te krijgen.

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op Europa. De studenten van de NHTV hebben reeds de bestaande verenigingen in kaart gebracht. De komende tijd zal aandacht worden besteed aan het maken van contact met deze brancheverenigingen.Daarnaast zal een inventarisatie plaatsvinden van de aandachtsgebieden waar zij zich op richten. Als laatste zal bekeken worden in hoeverre samenwerking met die verenigingen voor de VVEM wenselijk en zinvol is.

Samenwerkende brancheverenigingen kunnen in Europa werken aan uniforme wet- en regelgeving op het gebied van evenementen. Op dit moment is er een te divers evenementenbeleid dat schadelijk is voor de evenementenbranche.

De eerste resultaten van het onderzoek zijn bekend. Er zijn diverse organisaties die bezig zijn met regelgeving en normering en daarin willen samenwerken met de VVEM.
De definitieve resultaten van het onderzoek worden begin 2005 verwacht.

Onderwerpen