De VVEM schrijft een handreiking voor gemeenten over het alcoholbeleid rond evenementen. Het initiatief is genomen tijdens een bijeenkomst van VVEM-leden in februari over dit onderwerp. Doelstelling is om de gemeenten te ondersteunen bij het schrijven van het Preventie- en Handhavingsplan rond alcoholgebruik dat de gemeenten momenteel aan het schrijven zijn. Met de handreiking wil de VVEM helpen om een eensluidende aanpak te ontwikkelen die? goed is afgestemd op de praktijk van evenementen.

Vanwege de recente wijziging van de Drank- en Horecawet zijn de gemeenten wettelijk verplicht om een plan van aanpak te maken voor hun alcoholbeleid, vooral gericht op drankgebruik van jongeren en de beperking daarvan bij horeca en evenementen. De gemeenten krijgen daarvoor ondersteuning van onder meer Vereniging Nederlandse Gemeenten, Trimbos Instituut en STAP. Maar evenementen vragen op een aantal punten om een andere of een aanvullende benadering. De handreiking van de VVEM maakt het voor de gemeenten mogelijk om een aanpak te ontwikkelen die goed aansluit bij de praktijk van evenementen.

De gemeenten hebben tot medio 2014 de tijd om hun Preventie- en Handhavingsplan op te stellen. De handreiking van de VVEM zal gereed zijn in april. Leden van de VVEM die hierbij betrokken willen zijn kunnen zich nog aanmelden.

Meer informatie bij het secretariaat

Onderwerpen