Vanaf Koninginnedag tot eind van de zomerperiode controleert de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) tijdens evenementen op de naleving van de Drank- en Horecawet en de Tabakswet. Dat past binnen het beleid gericht op de gezondheid van jongeren. Tijdens Koninginnedag controleert de VWA ook extra op de veilige bereiding van voedsel. Uit eerdere controles blijkt er dat met name overtredingen zijn bij temperatuursbeheersing en het hygiënisch omgaan met voedsel. De controles richten zich daar dan ook met name op.

De drank- en horecawet en de tabakswetcontroles zijn een vervolg op soortgelijke controles in 2005. Toen is in 34% van de gevallen opgetreden tegen een of meerdere overtredingen. Dat betekent dat een boeterapport of een schriftelijke waarschuwing is opgemaakt.

De aandacht richt zich tijdens de controles vooral op de verstrekking van alcohol en tabak aan jongeren en op tabaksreclame, wat verboden is. Daarnaast wordt gecontroleerd of de organisator of exploitant beschikt over de vereiste Drank- en Horecawetvergunning, dan wel een ontheffing van de burgemeester.

Het lijkt erop dat in 2005 tijdens evenementen soepeler met het alcoholbeleid werd omgegaan: een op de drie (34 %) ondernemers hield zich niet aan de Drank- en Horecawet. Het totale percentage maatregelen was in voorgaande jaren lager (2003: 26 % en 2004: 20 %). Wanneer jongeren alcoholhoudende drank probeerden te kopen, lukte dat in tweederde van de gevallen zonder dat naar hun legitimatie werd gevraagd. Voor de verkoop van tabaksproducten geldt dat in bijna de helft (48 %) van de gevallen een overtreding werd geconstateerd wegens de verkoop van tabak aan jongeren zonder dat hun leeftijd was vastgesteld.

Met de regels die tijdens deze actie worden gecontroleerd, wil de overheid vooral jongeren beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol en tabak. Daarom gelden er onder andere leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol en tabak en is het verboden reclame te maken voor tabaksproducten. Als de controleur van de VWA een overtreding constateert, dan treedt hij op. De boetes die kunnen worden opgelegd bij ondernemers kunnen oplopen tot 4500 euro.

Meer informatie: zie www.vwa.nl

Onderwerpen