De Branchevereniging Van Dance-organisatoren (BVD) werd 1 juli jl. in Amsterdam opgericht. In de BVD zijn de belangrijkste organisaties verenigd die in Nederland actief zijn in het nachtleven. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de evenementen en party\’s die op grote schaal verspreid over heel het land worden georganiseerd. De BVD is binnen Europa de eerste branchevereniging die opkomt voor de
belangen van deze onstuimig gegroeide bedrijfstak, waar inmiddels zo\’n elfduizend mensen werkzaam zijn.

Waarom is de BVD opgericht?
De aanleiding voor de oprichting van de BVD is dat de Nederlandse dance-industrie steeds meer onder druk is komen te staan. De sluitingen van clubs, het verbieden van feesten en het intrekken van vergunningen maakt dat de bedrijfsvoering van de organisaties wordt bedreigd door onzekerheden. Veel van die onzekerheden zijn terug te voeren op een gebrek aan transparantie,onduidelijke regelgeving en een inconsequente
opstelling van de kant van de overheid.

Wie zijn lid van de BVD?
De BVD streeft een zo\’n breed mogelijk draagvlak na wat terug te zien is in de samenstelling en karakter van de organisaties die zich inmiddels hebben aangesloten. Binnen de BVD zijn niet alleen de grootste maar ook veel kleinere organisaties vertegenwoordigd. Naast marktleiders als ID&T (Sensation) en UDC (Dance Valley) hebben ook kleinere organisaties zoals Wasteland en Lexion er hun plek gevonden. Feit is dat de BVD
gelegitimeerd wordt door de belangrijkste dance-organisities van het land waardoor het zich als aanspreekpunt en spreekbuis voor de Nederlandse dancescene op kan werpen.

Wat wil de BVD bereiken?
De BVD richt zich in eerste instantie op de drie thema\’s veiligheid, gezondheid en de invoering van een keurmerk voor de aangesloten organisaties.

Veiligheid is een essentieel aspect in het uitgaansleven dat tenslotte bestaat bij de gratie van de samenkomst van grote groepen mensen. De BVD wil zich inzetten voor het opstellen van een standaard vergunningensysteem dat de huidige wirwar van regels moet gaan vervangen. De BVD wil hiervoor de dialoog aangaan met de daarvoor verantwoordelijke instanties en hen van advies en informatie voorzien.

Het gezondheidsaspect is sterk verbonden met het nachtleven en de organisaties die hierbinnen werkzaam zijn. De BVD wil zich sterk gaan inzetten voor de juiste voorlichting, niet alleen naar het publiek maar ook naar de overheid toe. Het is belangrijk dat de betrokkenen kunnen beschikken over feitelijke informatie en dat er helderheid ontstaat over de verantwoordelijkheid die gepaard gaat met sommige gezondheidsvraagstukken binnen het nachtleven.

Met de invoering van een keurmerk, dat gevoerd gaat worden door de aangesloten leden van de BVD, wil de branchevereniging duidelijkheid scheppen. Duidelijkheid over de richtlijnen waar de organisatie zich aan wenst te houden en duidelijkheid over de regels die eerbiedigt zullen worden. Dit keurmerk zal een waarborg vormen voor de professionaliteit en kwaliteit van haar leden. De BVD zal zich inzetten voor het propageren van dit keurmerk.

Onderwerpen