Branchevereniging V.V.E.M. (Vereniging Van EvenementenMakers) wil stimuleren dat onder andere in de media werkelijke aantallen bezoekers van evenementen worden vermeld in plaats van soms wel een veelvoud daarvan. De aangepaste bezoekersaantallen worden vaak gepubliceerd om sponsoren tevreden te stellen of uit een bepaalde vorm van prestige. De nadelige gevolgen van deze publicaties worden hierbij veelal over het hoofd gezien. De VVEM wil aandacht vragen voor deze nadelige gevolgen voor de branche als geheel en leveranciers in het bijzonder.

Na afloop van grootschalige evenementen wordt vaak een onwerkelijk hoog aantal bezoekers vermeld in publicaties of wordt het aantal bezoekers dat tegelijkertijd aanwezig is geweest niet genoemd. De nadelige gevolgen hiervan voor de volgende edities van deze en andere vergelijkbare evenementen worden hierbij niet onderkend.

Als nadelige gevolgen van deze kunstmatig hoge aantallen kunnen worden genoemd:

    - Te grote verplichte politie-inzet
    - Te veel beveiliging
    - Te grote inkoop door catering
    - Te hoge voorbereidingskosten
    - Verkeerd beeld van het evenement bij de  vergunningverstrekker
    - Mogelijke misleiding van subsidiegevers.

De VVEM pleit er dan ook voor dat er alleen reële bezoekersaantallen worden gepubliceerd. Dit is onder meer mogelijk door tellingen te laten verrichten en niet alleen van schattingen uit te gaan. Uiteindelijk zijn investeerders en sponsoren ook gebaat bij werkelijke getallen, die het mogelijk maken om goede en veilige evenementen te blijven realiseren.

Update: Er zijn inmiddels twee artikelen verschenen met als onderwerp "Bezoekersaantallen". De artikelen kunt u hier en hier downloaden

Onderwerpen