Meebeslissen over minimale veiligheidseisen

Delft – Voor bouwwerken gelden normen die de veiligheid garanderen van ieder die er gebruik van maakt of anderszins mee te maken heeft. Maar zijn tijdelijke podia ook bouwwerken? Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Daarom heeft NEN een werkgroep opgestart die praktijkrichtlijnen gaat opstellen voor deze podia, podiumconstructies genoemd.

De werkgroep valt onder de normcommissie Evenementen (waar ook de VVEM deel van uitmaakt) en de leden zijn afkomstig van onder andere gemeenten, fabrikanten en bedrijven voor verhuur van podia.. De werkgroep gaat een praktisch document opstellen voor podiumconstructies. Hiermee weten de producenten, de bouwers en de controlerende ambtenaar wat ze van elkaar mogen verwachten. Opdat de veiligheid van tijdelijke podia voldoende gegarandeerd is.

Torens en installaties
Gezamenlijk buigen de werkgroepleden zich sinds 11 september van dit jaar allereerst over de vraag: Wat is een podiumconstructie? Duidelijk is al wel dat podiumconstructies niet beperkt zijn tot verhoogde vloeren. Ook ertoe gerekend worden bijvoorbeeld torenconstructies waar een geluids- of lichtinstallatie in hangt, de constructies om de geluids- of lichtman heen en de overkapping van het geheel. De werkgroep inventariseert de bestaande normen en regelgeving, en stelt uiteindelijk een praktijkrichtlijn op met minimale eisen en werkwijzen voor de veiligheid van tijdelijke podia. Deze geldt voor zowel het ontwerpen als het bouwen van veilige podiumconstructies.

Enkele variabelen die voor de uiteindelijke praktijkrichtlijn van belang zijn: Is er wel of geen publiek? Staat de constructie binnen of buiten? Is die overkapt? Is die lastdragend? Wie erover mee wil denken en –beslissen hoe deze variabelen vertaald dienen te worden naar een praktijkrichtlijn, kan lid worden van de werkgroep.

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie over de werkzaamheden of lidmaatschap van deze werkgroep: Monique Bosboom, telefoon (015) 2 690 145, e-mail monique.bosboom@nen.nl.

Onderwerpen