Actueel: per 1 januari 2014 wordt de wijziging met betrekking tot de leeftijd doorgevoerd. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen dan niet meer alcoholische drank drinken, bij zich hebben en verstrekt krijgen. Het is niet eenvoudig zo’n beleid in te voeren. Met onze leden kijken wij ook nadrukkelijk naar mogelijkheden om dit in de evenementpraktijk goed te doen.

?

De VVEM heeft meegedacht over mogelijke wijzigingen in de Drank-en Horecawet. Deze wet is per 1 januari 2013 gewijzigd ingevoerd. Daarbij zijn niet al onze idee?n meegenomen. In 2013 ligt de uitdaging hoe om te gaan met de 16- en 17-jarigen, die waarschijnlijk vanaf 1 juli 2013 geen drank meer mogen krijgen. Deze groep is veelvuldig op evenementen te zien, daar ligt?naar verwachting veel werk in het verschiet.

Er zijn?andere belangrijke issues binnen de evenementenwereld: een organisator wordt verantwoordelijk gehouden voor het beleid van het schenken. Met betrekking tot het schenken bij een bar, kan de organisator daar invloed op uitoefenen. De organisator kan echter wat ons betreft niet verantwoordelijk worden gehouden voor het indirecte verstrekken oftewel het doorgeven van drank aan andere mensen in de zaal of op locatie. Bij discussies daarover nemen wij ook nadrukkelijk deze stelling in.
Een ander onderwerp: de ongelijkheid met betrekking tot vergunningverlening. Merkwaardig is dat een bouwwerk wel een vergunning kan krijgen voor sterke drank, terwijl een tijdelijke locatie als een tent dat niet kan. Dat lijkt niet logisch.

Natuurlijk beseffen wij ook dat alcohol veel schade kan toebrengen aan mensen. We praten onder andere mee met het Trimbos instituut en het CCV over de ontwikkelingen op het gebied van gebruik van drank en drugs.

?

Onderwerpen