De Alliantie van Evenementenbouwers, waar de VVEM onderdeel van is, is blij met de door de overheid aangekondigde versoepelingen voor samenkomst van groepen, maar is nog niet tevreden. Er is behoefte aan een routekaart, op zicht wanneer evenementen weer helemaal mogen. Doordat er nu weer meer mensen mogen samenkomen, kunnen evenementen zoals muziekfestivals en voetbalwedstrijden wel weer voorzichtig een serieuze herstart voorbereiden. De evenementenbranche voelt het als een vorm van waardering voor haar ervaring in het op alle fronten veilig opzetten, uitvoeren en afwikkelen van haar activiteiten. De overheid kan dit aan deze sector overlaten.

Jolanda Jansen, Directeur van Rotterdam Ahoy en woordvoerder namens de Alliantie: ?Dit is een goed begin maar we zijn er nog lang niet. De 1,5 meter samenleving is voor ons niet het nieuwe normaal; het ruimere regime is voor onze branche nog steeds nauwelijks tot niet leefbaar en niet kostendekkend. Dat gaat nog steeds bedrijven, arbeidsplaatsen en evenementen kosten. De nood blijft ondanks de verruiming enorm hoog.? Tevreden zou de branche zijn wanneer een volledige herstart als stip op de horizon werd gezet. De Alliantie heeft het idee en de hoop dat, uiteraard als alle door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen in acht genomen blijven worden, er op korte termijn nog meer mogelijk is.

Het voortschrijdend inzicht bij de overheid maakt de evenementenbranche voorzichtig blij, ook omdat er in het ons omringende buitenland dezelfde tendensen waargenomen worden. De branche hoopt daarom dat overheid en politiek alert blijven op nieuwe kansen voor verdergaande verruimende maatregelen op korte termijn voor publieksevenementen. Daarbij staat buiten kijf dat die alertheid ook op zijn plaats is voor waar het een ontwikkeling van het corona-virus betreft, die tot meer beperkingen leidt. Het een net zo goed als het ander. Jansen voegt toe: ?We blijven realistisch en hebben gezondheid van ons publiek op nummer ??n staan.?

De vakantietijd breekt nu bijna aan, in ?Den Haag? lonkt het reces. ?Voor ons geldt dat niet?, zegt Jansen. ?We werken door, aan nieuwe initiatieven, aan protocollen, we vechten voor ons bestaan, vakantie is bij ons iets voor later, veel later.?

Daarom deze oproep aan de overheid om voort te maken met de volgende aandachtspunten:

  • De 1,5m blijft een pijnpunt.
  • Er mist een routekaart waarop wordt aangegeven onder welke voorwaarden de 1,5m-regels versoepeld zullen worden, waardoor men in de evenementensector weer echt aan het werk kan.
  • De urgentie blijft dat de 1,5m regels komen te vervallen en worden vervangen door triage en testen, zodat men terug kan groeien naar zaal-, stadion- en veldbezettingen waarbij kosten weer gedekt kunnen worden.
  • Verlenging van de generieke maatregelen (NOW en TVL) zijn essentieel voor de sector tot het moment dat weer op de normale manier gewerkt kan worden (vanwege de lange voorbereidingstijden die in onze sector van toepassing zijn).

Tags