Sinds 30 juni mogen er weer evenementen worden georganiseerd met het reguliere aantal bezoekers met de inzet van coronatoegangsbewijzen. Dat betekent dat bezoekers enkel toegang krijgen tot uw evenement met een geldig coronatoegangsbewijs. Als organisator van grote evenementen is het nodig om je zo snel mogelijk aan te melden bij Testen Voor Toegang, zodat het aanbod aan toegangstesten zo goed mogelijk op de testbehoefte per regio kan worden afgestemd.

Stichting Open Nederland heeft de VVEM laten weten dat een groot aantal organisatoren zich al heeft aangemeld bij het evenementenportaal. Dit neemt echter niet weg dat veel evenementen die hiervoor in aanmerking komen nog niet zijn aangemeld. Om de beschikbaarheid van tests zo goed mogelijk af te stemmen op de evenementen is het van groot belang dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Om zo goed mogelijk rekening te houden met uw evenement, dient een evenement vanaf heden uiterlijk vier weken van tevoren te worden aangemeld bij de Stichting Open Nederland. Indien u uw evenement nog niet staat aangemeld, worden organisatoren dringend verzocht om dit zo snel mogelijk alsnog te doen.

Evenementen kunnen zich aanmelden door naar www.testenvoortoegang.org/organisatoren te gaan en te klikken op de link om per e-mail hun evenement aan te melden. De mogelijkheid om een evenement per mail aan te melden is gecreƫerd omdat het speciaal ingerichte aanmeldportaal tijdelijk uit de lucht is gehaald. Dit komt voort uit extra maatregelen als gevolg van een recente hackpoging van het portal. Gelukkig was de hackpoging niet succesvol en zijn er geen persoonlijke gegevens verspreid. Het aanmeldportaal wordt zo snel mogelijk weer online geplaatst, de verwachting is dat dit in de loop van komende week gebeurt.

Organisatoren moeten hun evenement aanmelden als:

  • voor de activiteit een eenmalige vergunning van de gemeente nodig is en er minimaal 1.000 bezoekers zijn.
  • het evenement plaatsheeft in een grote eventlocatie met een doorlopende vergunning en er minimaal 3.000 bezoekers zijn.

De evenementen moeten:

  • openbaar toegankelijk zijn voor publiek, het gaat hierbij om evenementen met en zonder kaartverkoop;
  • plaatsvinden op een bekende en afgebakende locatie, u bent verplicht om bezoekers bij de ingang te controleren met de Corona Scanner app;
  • een tijdelijk of kortdurend karakter hebben.

Meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Tags