Met het goeddeels weer openstellen van de maatschappij en ook onze branche, wordt als verwacht vanuit de overheid de generieke coronasteun gestopt. Toch zijn er nog wel enkele regelingen die specifiek voor evenementenmakers relevant zijn, zoals ATE en de nieuwe SEG-regeling. Hieronder is daar meer informatie over te vinden.

Deze week is het ATE-loket geopend. Deze Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen biedt steun aan organisatoren van evenementen die niet in aanmerking komen voor de garantieregeling evenementen (TRSEC). De ATE 2021 vergoedt de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet zijn doorgegaan, vanwege een evenementenverbod van de Rijksoverheid. De ATE vergoedt kosten die toeleveranciers moesten maken voor het evenement. De regeling compenseert ook u als organisator voor specifieke kosten die u voor het evenement heeft gemaakt. Het ATE-loket sluit op 31 mei 2022 om 17:00 uur. Meer informatie op de RVO website.

De TRSEC en de ATE worden opgevolgd door de nieuwe SEG-regeling. Hierover is volgende week een debat in de Tweede Kamer. De VVEM is aan het proberen om de vergoedingspercentages van deze nieuwe regeling naar 100 procent te brengen, omdat de regeling zoals deze nu is door te geringe percentages te weinig goede mogelijkheden en zekerheden biedt voor onze branchegenoten.

Ondertussen zijn er volgens het Fonds Podiumkunsten veel aanvragen ingediend voor een compensatieregeling. Op woensdag 23 februari 2022 sloot het loket voor de aanvragen voor de compensatieregeling 2 en 3. Voor compensatieregeling 2 zijn er 181 aanvragen binnengekomen bij een budget van 16,5 miljoen euro. Voor compensatieregeling 3 kwamen er 546 aanvragen binnen bij een beschikbaar budget van 66,5 miljoen. Compensatieregeling 2 en 3 bieden compensatie voor 85 procent van de misgelopen kaartverkoopinkomsten door COVID-19 beperkingen in de periode van 13 november tot 28 november 2021 en voor de periode 28 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Ale aanvragen voor compensatieregeling 2 konden worden gehonoreerd, voor compensatieregeling 3 geldt dat er meer aanvragen zijn dan dat er budget is. Het Fonds Podiumkunsten gaat samen met het Ministerie van OCW op zoek naar oplossingen om meer financiƫle ruimte te creƫren. Meer informatie op de site van Fonds Podiumkunsten.

Tags