De volgende Algemene Ledenvergadering van de VVEM is op 9 november in Rotterdam Ahoy. De ALV staat als vanouds in het teken van speciale ontmoetingen en gesprekken. In het kader van Building Perfect Events Together is voor de ALV een aantrekkelijk programma samengesteld, waarbinnen interessante sprekers uit ons werkveld aanschuiven. Zij behandelen actuele zaken rondom tijdelijke bouw, terrorisme, nieuwe maximale geluidsniveaus voor muzieklocaties en brandveiligheid bij evenementen. De dag zal worden geleid door J?rgen Raymann.

Uiteraard staan naast het sprekersprogramma ook de verplichte onderwerpen op de agenda. Bestuursleden H?rald van de Bunt, Gert Jan Brouwer, Gerard van Duykeren, Menno Hoezee en Marco de Koff treden komende ALV af en zijn herkiesbaar. Het bestuur draagt deze heren voor een volgende zittingstermijn voor. Conform statuten artikel 7, lid 2 zijn tenminste drie leden ook bevoegd tot het maken van een voordracht. Een dergelijke voordracht moet voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Deze voordracht dient uiterlijk woensdagmiddag 8 november 17:00 uur binnen te zijn, via secretariaat@vvem.nl.

Tevens dienen jaarlijks de leden van de kascommissie benoemd te worden. Pierre Kantelberg en Remco Braakman stellen zich herkiesbaar en er is ruimte voor eventuele uitbreiding van de kascommissie. Mocht je interesse hebben om zitting te nemen in deze commissie, laat dit dan uiterlijk woensdag 8 november 17:00 uur bij ons weten, via secretariaat@vvem.nl.

Voor deze ALV zijn we te gast in Rotterdam Ahoy, waar we welkom worden geheten door directeur Peter van der Veer. De bekende Rotterdamse evenementenlocatie is volop in ontwikkeling en verbouwing. De directie geeft ons graag een inkijk in de toekomst. Na afloop van de ALV geven van directeur Jolanda Jansen en commercieel manager Jurgen Hoekstra ons een rondleiding door Rotterdam Ahoy.

We verwelkomen je graag op 9 november om 14:00 uur met een kop koffie. De dag wordt afgesloten met een borrel om 17:45 uur.