De Alliantie van Evenementenbouwers en EventPlatform hebben een brief naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd met betrekking tot de beperkingen van evenementen en benodigde steun- en schaderegelingen voor de branche. In de brief wordt de verontwaardiging over het ontbreken van een feitelijke onderbouwing van deze maatregelen onderstreept en er wordt om extra steun voor de branche gevraagd.

“U zult begrijpen dat deze restricties voor ondernemers in de evenementenbranche, die na 1,5 jaar op slot te zijn geweest sinds september weer voorzichtig aan het opkrabbelen waren, opnieuw een gigantische klap in het gezicht zijn”, zo stellen Jolanda Jansen (Alliantie van Evenementenbouwers/VVEM), Riemer Rijpkema (Event Platform) en Willem Westermann (VVEM/Alliantie van Evenementenbouwers) namens de branche in de brief. “Op de korte termijn, omdat de maatregelen nagenoeg onmiddellijk zijn ingegaan waardoor heel veel in vergaande opbouw zijnde evenementen (die maandenlang zijn voorbereid) afgelopen weekend letterlijk weer afgebroken moesten worden. Maar ook op de langere termijn hebben de maatregelen grote effecten. Het toch al broze vertrouwen van onze bezoekers, deelnemers en organisatoren, medewerkers en opdrachtgevers heeft immers een nieuwe deuk opgelopen, die tot ver in 2022 en daarna te voelen zal zijn.”

De brief maakt duidelijk waarom een deel van de sector zonder aanvullende steun zal gaan omvallen. “Deze branche die 20 maanden geduldig en loyaal is geweest, de enige branche die wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan met de overheid d.m.v. Fieldlab Evenementen, kan niet zonder adequate steunpakketten overleven.”

Concreet vraagt de branche in de brief om:

  • Verlening van de TRSEC en ATE t/m tenminste Q2 van 2022;
  • Het gesubsidieerde dekkingspercentage van de TRSEC en de ATE te verhogen naar 100%;
  • De Suppletieregeling Evenementen in stand te laten zolang er een beperking is op bezoekerscapaciteit;
  • Een generieke of desnoods branche-specifieke steunmaatregel in te stellen die vergelijkbaar is met de NOW, de TOZO /TONK en de TVL, in die zin dat zowel loonkosten als andere vaste (huur)lasten worden gedekt;
  • De limieten van de TVL en de VLN van 1,8 mln. euro te verhogen of op te heffen. Tevens dient een soortgelijke ruimte te ontstaan na 1 januari 2022. De crisis duurt immers al 20 maanden en voor veel grotere bedrijven zijn de TVL en de VLN door voornoemd maximum volstrekt niet meer dekkend.

Lees de volledige brief HIER terug.

Tags