De Alliantie van Evenementenbouwers heeft met verbijstering kennisgenomen van de grote inconsistentie die is ontstaan in het verlenen van ontheffingen aan evenementenlocaties in Nederland. In een persbericht stelt de Alliantie dat willekeur de concurrentiepositie evenementenlocaties aantast. De VVEM onderschrijft deze stelling.

De beslissingsbevoegdheid is bij de diverse Veiligheidsregio?s neergelegd, met als resultaat dat er niet alleen regionaal verschillen ontstaan maar zelfs binnen steden. De Alliantie doet een dringend verzoek richting overheid om hierin zo gauw mogelijk eenduidigheid te scheppen en met duidelijke en rechtvaardige criteria te komen waarop deze ontheffingen wel of niet worden verleend. De Alliantie stelt voor om voor alle culturele podia de eenduidige 1,5 meter regel aan te houden, zoals afgelopen tijd ook het geval was. De evenementenbranche heeft de afgelopen periode aangetoond op een verantwoorde manier evenementen te kunnen organiseren en werkt met strakke protocollen.

Volkomen willekeur
Schrijnend voorbeeld is de situatie binnen de gemeente Amsterdam: daar heeft Burgemeester Halsema besloten om maar 10 culturele instellingen aan te wijzen die meer dan 30 mensen mogen ontvangen. Halsema heeft deze locaties geselecteerd omdat het volgens haar panden zijn van groot internationaal, nationaal of regionaal belang en vandaag de dag een vitale rol spelen voor de culturele infrastructuur en een capaciteit hebben van minimaal 100 bezoekers binnen de huidige 1,5 meter beperkingen. De volstrekte willekeur in de keuze van de zalen stuit echter op onbegrip bij andere zalen, zoals AFAS Live, Ziggo Dome en Westergasfabriek, die hun deuren niet mogen openen. Ook zij hebben een groot cultureel, nationaal en internationaal belang.

Onduidelijkheid Veiligheidsregio?s
Naast verschillen binnen een gemeente lijkt er ook verschil te ontstaan in toegestane aantallen per gemeente. In de andere grote steden (Rotterdam, Den Haag, Utrecht) heerst vooral nog veel onduidelijkheid. Met argusogen wordt er nu door andere concertzalen in de andere Veiligheidsregio?s gekeken wat daar besloten wordt. In diverse steden zijn er nog geen uitspraken gedaan door Veiligheidsregio?s, waardoor evenementen in de komende weken op voorhand zijn geannuleerd omdat er niet langer gewacht kon worden.

Jolanda Jansen, woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers zegt: ?De evenementenbranche is zoals bekend keihard getroffen door deze crisis. Juist deze branche verenigt zich, wil meedenken, meewerken en heeft de afgelopen maanden laten zien alles op alles te zetten om op een veilige en verantwoorde manier evenementen mogelijk te maken. Veel evenementen die georganiseerd konden worden binnen de 1,5 meter maatregelen, en waar door de branche ook fors in is ge?nvesteerd, dreigen weer afgelast te worden als gevolg van de nieuwe kabinetsmaatregelen, en dat is natuurlijk heel zuur. Maar de inconsistentie en willekeur die we nu zien, waarmee de onderlinge concurrentiepositie tussen de zalen ook nog eens wordt aangetast, is onacceptabel.?

Tags