Tijdens de coronapersconferentie vorige week is de komst van de garantieregeling voor evenementen bevestigd. Het betreft hier een regeling ter waarde van minstens 300 miljoen euro, die de organisatie van bijvoorbeeld evenementen, festivals, zakenbeurzen of sportwedstrijden weer op gang zal moeten brengen. Hoewel er nog allerlei onduidelijkheden zijn, is de VVEM uiteraard verheugd met deze stip aan de horizon en het beetje perspectief dat we als branche hierdoor krijgen.

De garantieregeling, waarover ruim een half jaar gepraat is, zorgt ervoor dat evenementen die lange tijd in onzekerheid hebben gezeten kunnen beginnen met de voorbereidingen voor een editie tijdens de tweede helft van het jaar. Op deze manier kunnen nu al contracten met onder meer personeel en leveranciers worden gesloten en investeringen worden gedaan. Doordat de verzekeraars geen pandemiedekking (meer) bieden, is dit lange tijd een groot risico geweest voor evenementenorganisatoren. Zou het geplande evenement vanwege corona en de daarvoor geldende maatregelen alsnog niet door kunnen gaan, dan staat de overheid garant voor een bepaald deel. De regeling is bedoeld voor evenementen die na 1 juli 2021 worden gehouden. Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), noemde dat zij minstens drieduizend bezoekers moeten trekken. In combinatie met de verlenging en verruiming van de NOW-regeling tot aan de zomer, de verruiming van de TVL en het loslaten van de vermogenstoets van de TOZO, krijgt de branche eindelijk de broodnodige ademruimte.

De minister van OCW noemt het ongebruikelijk dat de overheid als verzekeraar optreedt, maar vindt ook dat de evenementenbranche in deze een uitzonderlijke positie heeft. ?Wat hier de doorslag gaf, is dat de evenementensector al vanaf maart stil ligt en er daar niet genoeg vlees meer op de botten zit om financi?le risico?s te nemen. Ze kunnen niet terecht bij banken voor een lening en daarom is dit nodig om ze zogezegd een kontje te geven.?

Hoewel de VVEM de maatregelen toejuicht, is er uiteraard ook het trieste besef dat deze hulp niet voor al onze leden goed nieuws is. Met de datum van 1 juli is er een stip aan de horizon, maar ook het besef dat de festival- en evenementenzomer van 2021 voor die datum zwaar onder druk staat. Dat neemt echter niet weg dat veel organisatoren van evenementen na die datum met meer zekerheid kunnen beginnen met de voorbereidingen. Vooralsnog zijn er nog geen bepalingen van de regeling bekend. Wel gelden uiteraard alle normale veiligheidsregels die voor een evenement gelden. Meer details over de exacte uitwerking van de garantieregeling volgen binnenkort.

Naast het nieuws van de garantieregeling, is vorige week vanuit het kabinet ook de bevestiging gekomen dat half februari kan worden gestart met de testevenementen zoals die vanuit Fieldlab Evenementen worden ontwikkeld. Fieldlab Evenementen omvat een aantal experimentele evenementen die inzicht moeten gaan geven hoe grootschalige publieksevenementen veilig kunnen worden georganiseerd in coronatijden. Het betreft onder meer een theatervoorstelling, concerten in de Ziggo Dome, een zakelijk evenement en een voetbalwedstrijd. In combinatie met de bevestiging van de door de branche zo gewenste garantieregeling goed nieuws en een lichtpuntje in donkere tijden. Voor zowel onze leden als het publiek dat onze evenementen graag weer wil bezoeken.

Tags