Er mogen en kunnen weer evenementen worden georganiseerd met het reguliere aantal bezoekers door de inzet van coronatoegangsbewijzen. Dat betekent dat bezoekers enkel toegang krijgen tot uw evenement met een geldig coronatoegangsbewijs. Als organisator van grote evenementen is het nog altijd nodig om je zo snel mogelijk aan te melden bij Testen Voor Toegang, zodat het aanbod aan toegangstesten en de capaciteit zo goed mogelijk op de testbehoefte per regio kan worden afgestemd.

Een groot deel van de Nederlandse evenementenorganisatoren heeft zich al heeft aangemeld bij het portaal van Stichting Open Nederland/Testen Voor Toegang. Dit neemt echter niet weg dat er ook nog veel evenementen zijn die – hoewel ze hiervoor wel in aanmerking komen – nog niet zijn aangemeld. Om de beschikbaarheid van tests zo goed mogelijk af te stemmen op de evenementen is het van groot belang dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Om zo goed mogelijk rekening te houden met uw evenement, dient een evenement uiterlijk vier weken van tevoren te worden aangemeld bij de Stichting Open Nederland. Indien u uw evenement nog niet staat aangemeld, worden organisatoren dringend verzocht om dit zo snel mogelijk alsnog te doen.

Evenementen kunnen zich aanmelden door naar www.testenvoortoegang.org/organisatoren te gaan en te klikken op de link om per e-mail hun evenement aan te melden.

Organisatoren moeten hun evenement aanmelden als:

  • voor de activiteit een eenmalige vergunning van de gemeente nodig is en er minimaal 1.000 bezoekers zijn;
  • het evenement plaatsheeft in een grote eventlocatie met een doorlopende vergunning en er minimaal 3.000 bezoekers zijn.

De evenementen moeten:

  • openbaar toegankelijk zijn voor publiek, het gaat hierbij om evenementen met en zonder kaartverkoop;
  • plaatsvinden op een bekende en afgebakende locatie, u bent verplicht om bezoekers bij de ingang te controleren met de Corona Scanner app;
  • een tijdelijk of kortdurend karakter hebben.

Tags